Stockholm Tap - Prova på stepp
Stockholm Tap
Steppdans i regionen
Nytt våren 2018:
Kursomgång 1 start från 28/1
Stockholm Tap

Steppkurs i Sundbyberg

Stockholm Tap har länge försökt få igång steppkurser i norrort nu har det blivit en realitet. Första steget är en nybörjarkurs som kommer att gå på onsdagar 19:10-20:20 i Löthallen och aerobicssalen. Prova på den 31 januari kursstart är sedan den 7 februari och sträcker sig över 7 onsdagar. Tanken är sedan att fortsätta under våren med kursomgång 2 och på sikt även bygga på med en fortsättningskurs i Sundbyberg.